Các cách phát âm chữ N trong tiếng Anh

05/07/2016   1.518  5/5 trong 1 lượt 
Các cách phát âm chữ N trong tiếng Anh
Thông thường người ta nghĩ chữ N chỉ có thể phát âm là /n/, nhưng trong thực tế thì không hẳn như vậy, khi mà N có thể được phát âm là /ŋ/ và cũng có thể câm.


Chữ N có 3 khả năng phát âm trong tiếng Anh, tùy theo chữ viết liền trước và liền sau nó là gì.
 
Thứ nhất, N được phát âm là /n/ dù được viết với một chữ N hay hai chữ N (nn) liền nhau; hoặc ngay cả khi theo sau N là chữ E (NE) thì chúng vẫn được phát âm là /n/.
 
Thứ hai, N có thể được phát âm là /ŋ/ khi nó kết hợp với chữ viết mà tạo ra âm /k/, vì khi đó nó bị đồng hóa. Bạn thử phát âm âm /k/ và /ŋ/ thì sẽ thấy chúng có cùng một vị trí lưỡi là cuối lưỡi. Việc phát âm âm /n/ rồi lướt sang /k/ sẽ khiến người ta phải nhấc lưỡi hai lần. Do đó khi nói nhanh, N đứng cạnh những chữ tạo ra âm /k/ thì N sẽ được phát âm là /ŋ/, âm /k/ sẽ đồng hóa N đứng trước nó.
 
Và thứ ba là chữ N sẽ câm khi đứng sau chữ M như đã phân tích ở bài viết về chữ M.
 
Các ví dụ dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn rõ hơn về chữ N trong tiếng Anh với 3 khả năng phát âm.
 

Chữ N (và - NE ở cuối từ) được phát âm là /n/

 
1. airplane /ˈerpleɪn/ (n) máy bay
 
2. cane /keɪn/ (n) câytrúc
 
3. green /griːn/ (adj) xanh lá cây
 
4. information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/ (n) thông tin
 
5. injection /ɪnˈdʒekʃən/ (n) sự tiêm
 
6. lane /leɪn/ (n) lànđường
 
7. onion /ˈʌnjən/ (n) củ hành tây
 
8. online /ˈɑːnlaɪn/ (adj) trực tuyến
 

Chữ N được phát âm là /ŋ/ nếu sau nó là những chữ có phát âm là /k/ như c, k, q.

 
Thực chất đây là quá trình đồng hóa âm, khi mà /ŋ/ và /k/ có cùng vị tríl ưỡi, nên âm /n/ sẽ chuyển thành/ ŋ/ khi nó đứng liền với âm /k/.
 
1. anchorage /ˈæŋkərɪdʒ/ (n) sự thả neo
 
2. anchorman /ˈæŋkəmæn/ (n) người dẫn chương trình
 
3. pinkness /ˈpɪŋknəs/ (n) hoa cẩm chướng
 
4. shrink /ʃrɪŋk/ (v) co rút lại
 
5. sink /sɪŋk/ (n) bồn rửa bát
 
6. think /θɪŋk/ (v) suy nghĩ
 
7. twinkling /ˈtwɪŋklɪŋ/ (n) sự lấp lánh
 
8. banquet /ˈbæŋkwɪt/ (n) đại tiệc
 
9. conquer/ˈkɑːŋkər/ (v) xâm chiếm
 
10. anxiously /ˈæŋkʃəsli/ (adv) lo lắng
 

Những từ có 2 chữ N (nn) thì phát âm vẫn chỉ là /n/

 
1. bunny /ˈbʌni/ (n) con thỏ
 
2. cannon /ˈkænən/ (n) súng đại bác
 
3. manner /ˈmænər/ (n) cách thức
 
4. mannish /ˈmænɪʃ/ (adj) giống đàn ông (chỉ đàn bà)
 
5. nanny /ˈnæni/ (n) người giữ trẻ
 
6. nunnery /ˈnʌnəri/ (n) nữ tu viện
 
7. sinner /ˈsɪnər/ (n) người có tội
 
8. stunningly /ˈstʌnɪŋli/ (adv) tuyệt vời, lộng lẫy
 
9. tennis /ˈtenɪs/ (n) môn quần vợt
 
10. winner /ˈwɪnər/ (n) người chiến thắng
 

Khi n đứng sau m (-mn-) và ở cuối từ thì n sẽ bị câm, chỉ phát âm chữ m

 
1. column /ˈkɑːləm/ (n) cột, trụ
 
2. condemn /kənˈdem/ (v) kết án, kết tội
Theo VnExpress

Người đăng

Bảo Mi

Bảo Mi

Chia sẻ là cách tốt nhất để học và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.


Là thành viên từ ngày: 26/07/2015, đã có 1.691 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising