Speak Now 2: Lesson 9 - 12 - Eric’s Health Habits

26/05/2017   326  5/5 trong 3 lượt 
Speak Now 2: Lesson 9 - 12 - Eric’s Health Habits
Chủ đề: Eric’s Health Habits

Video Clip


Tiếp tục học nói tiếng Anh với chủ đề : Eric's Health Habits - Những thói quen tốt cho sức khỏe của Eric!
 
Phương pháp học tiếng anh hiệu quả là kết hợp nói và nghe, trong khi nghe bạn nhớ take note ý chính để hiểu nội dung cơ bản của đoạn đối thoại và sau đó check lại script để luyện nói trôi chảy nhé!
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speak Now 2: Lesson 9 - 12 - Eric's Health Habits kèm script tại: https://goo.gl/6K6Qe4
 
Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Script


Eric: Help yourselves. Enjoy.
Casey/Jill: Thank you. Thanks, Eric!
Jill: So how did your doctor’s appointment go last week?
Eric: Oh, not so well, actually.
Casey: That’s too bad. Nothing serious I hope.
Eric: Oh, no, nothing like that. I can’t sleep at night and sometimes my stomach hurts.
Casey: Oh, no! 
Eric: It’s OK. My doctor said I should change my diet.
Jill: Change your diet?
Eric: Yeah, she said I should eat healthy. I think I eat pretty healthy. 
Jill: Um… Well, it’s a not good idea to eat too much sugar.
Eric: No, of course not. The doctor said I should stop drinking coffee. But I love coffee. It’s been real hard. He said I should also eat more vegetables.
Casey: I can’t see you as a vegetarian somehow.
Eric: No, I don’t have to give up meat, but I should eat more vegetables. 
Jill: I think you should exercise more. I exercise three times a week and I feel healthy. 
Eric: Exercise? I bowl four times a week. 
Casey: Really? That’s exercise. 
Eric: Yeah! I guess it is.
Casey: Wow, you must be really good. 
Eric: I beat all the other players! And I also box. 
Jill: didn’t know that!
Eric: I box almost every day! I’m really good at it too. Boxing is definitely more fun than bowling. 
Casey: Wow, you’re really athletic!
Eric: Yep. And I also play tennis. 
Casey/Jill: Tennis? 
Eric: Yep. Tennis was more difficult to learn than boxing. But I win almost every game now. You guys want to see me play? 
Jill: Like, right now? 
Eric: Sure!

Quảng cáo

Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 99 bài viết

 

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

 

Quảng cáo

 

Liên kết: Áo thun nhóm lớp, bán cáp hdmi hcm, cáp hdmi cho ipad, cáp vga to dvi

Tài trợ