Speaking is easy: A Salesperson

29/07/2017   255  4.9/5 trong 5 lượt 
Speaking is easy: A Salesperson
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: A Salesperson

Video Clip


Tiếp tục học tiếng anh với chủ đề  A Salesperson - Nhân viên bán hàng
 
Cùng đeo tai nghe, take note ý bạn nghe được, sau đó đối chiếu với Script dưới đây xem mình nghe được nhiều từ đúng không nhé! Tiếp theo là luyện nói các mẫu câu cho thuộc, cố gắng bắt chước cho đúng chất giọng trong Video.
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speaking is easy:  A Salesperson: https://goo.gl/145RT8
 
Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6 
 
------------------------------------------------------------------------------------


Script

A: Are you interested in buying this bike?
B: That thing? I don't think so.
A: I assure you, it is a wonderful sale.
B: It looks rusted.
A: That can be fixed with a light coat of paint.
B: The chain looks old.
A: Just oil it a little, and it will be good as new!
B: The seat is uncomfortable.
A: All great bikes have high seats like this.
B: Well, how much are you asking for it?
A: For this fantastic find, only $140.
B: No way! If it's so valuable, sell it to the museum!

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Từ vựng mới trong bài đối thoại

- Be interested in + V_ing : thích thú, quan tâm
- Assure (v): quả quyết, cam đoan
- Rusted (adj): bị gỉ
- Light (adj): nhẹ, nhạt
- Coat of paint: lớp sơn
- Chain (n): dây xích
- Oil (v): tra dầu
- Seat (n): yên xe
- Uncomfortable (adj): không thoải mái
- Fantastic (adj): tuyệt vời
- Valuable (adj): có giá trị
- Museum (n): viện bảo tàng
Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 118 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising