Speaking is easy: Nice Shoes

27/07/2017   289  5/5 trong 4 lượt 
Speaking is easy: Nice Shoes
Chủ đề học tiếng anh hôm nay: Nice Shoes

Video Clip

 
Hôm nay chúng ta làm quen với các mẫu câu và từ vựng mới về chủ đề Shopping. Đầu tiên với chủ đề Nice Shoes - Đôi giày đẹp.
 
Cùng đeo tai nghe, take note ý bạn nghe được, sau đó đối chiếu với Script dưới đây xem mình nghe được nhiều từ đúng không nhé! Tiếp theo là luyện nói các mẫu câu cho thuộc, cố gắng bắt chước cho đúng chất giọng trong Video.
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speaking is easy: Nice Shoes: https://goo.gl/145RT8
 
Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6 
 
------------------------------------------------------------------------------------

Script

A: I really like your shoes.
B: Thank you!
A: Where did you buy them?
B: I bought them at a store in the mall.
A: Were they very expensive?
B: They were around $40.
A: They look very comfortable.
B: They are extremely comfortable.
A: Do they come in many other colors?
B: I saw several different ones when I bought them.
A: Maybe I'll buy myself a pair.
B: They are definitely worth the money.

-------------------------------------------------------------------------

Từ vựng mới

- Shoes (n): đôi giày, dép 
- Store (n): cửa hàng
- Mall (n): trung tâm mua sắm
- Expensive (adj): mắc, đắt
- Extremely (adj): cực kỳ, vô cùng
- Comfortable (adj): thoải mái, dễ chịu
- Color (n): màu sắc
- Several (adj): một vài
- A pair: một đôi
- Definitely (adv): chắc chắn, chắc hẳn 
- Worth (adj): xứng đáng
 
Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 118 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising