Mạng Thư Viện

Mạng Thư Viện là cộng đồng chia sẻ kiến thức, toàn bộ nội dung của người dùng được kiểm duyệt và đăng tải tại website https://mangthuvien.net

Ý tưởng về dự án Mạng Thư Viện

Ban đầu mình suy nghĩ khá đơn giản, mạng thư viện nghĩa là sự góp sức của mạng lưới các thư viện để tạo ra cộng đồng chia sẻ kiến thức, tri thức thống nhất và có kiểm duyệt cho tất cả mọi người. Với những nội dung truyền năng lượng tích cực tới người đọc và sắp tới là audio và video.

Chia sẻ tri thức

Chia sẻ tri thức

Với tinh thần "một cây làm chẳng lên non/ba cây chụm lại nên hòn núi cao", Mạng thư viện đã mở chức năng đăng bài ngay tại địa chỉ https://mangthuvien.net. Đừng ngại đăng ký ngay một tài khoản và chia sẻ kiến thức của mình với mọi ngườil
Nội dung xoay quanh:
- Sống đẹp
- Ngoại ngữ
- Công nghệ
- Làm giàu
- Tài liệu
Các bài viết là sưu tâm không phải của bạn viết vui lòng ghi rõ nguồn gốc trong nội dung.