Cách duy nhất phát âm chữ V trong tiếng Anh

10/09/2016   1.127  4.75/5 trong 2 lượt 
Cách duy nhất phát âm chữ V trong tiếng Anh
Có thể nói chữ V là chữ có cách phát âm đơn giản nhất trong tiếng Anh.


Âm /v/ là một âm kết hợp răng trên với môi dưới, khi phát âm ta đặt răng cửa trên chạm với môi dưới và đẩy luồng hơi ra, rung nhẹ dây thanh quản là tạo ra được âm /v/.
 
Bạn cần chú ý có 2 từ tiếng Anh mà ta rất hay gặp, không có chữ V trong 2 từ đó, nhưng cũng được phát âm là /v/, đó là chữ F trong từ OF /əv/ và chữ PH trong tên riêng Stephen /sti:vən/.
 
Dưới đây là một số ví dụ với chữ V trong tiếng Anh.:
 
1. available/əˈveɪləbl/ (adj) có sẵn
 
2. favour/ˈfeɪvər/ (n) thiện ý, sự quý mến
 
3. invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời
 
4. leave/liːv/ (v) đi, rời đi
 
5. move /muːv/ (v) di chuyển
 
6. skivvy /ˈskɪvi/ (n) người hầu gái
 
7. university /juːnɪˈvɜːrsɪti/ (n) trường đại học
 
8. various /ˈveəriəs/ (adj) đa dạng
 
9. very /ˈveri/ (adv) rất
 
10. vote /vəʊt/ (v) bỏ phiếu (bầu cử)
Theo VnExpress

Người đăng

Bảo Mi

Bảo Mi

Chia sẻ là cách tốt nhất để học và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.


Là thành viên từ ngày: 26/07/2015, đã có 1.691 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising