Chú ếch biết nói

07/10/2016   3.420  4/5 trong 7 lượt 
Chú ếch biết nói
Một câu chuyện vui về chú ếch biết nói và người đàn ông lớn tuổi. Đằng sau đó là một thông điệp ý nghĩa: điều quan trọng trong cuộc sống là phải xác định được điều gì mình cần trong mỗi giai đoạn cuộc đời.


 A talking frog

 
An older gentleman was playing a round of golf. Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond.
 
As he was attempting to retrieve the ball he discovered a frog who, to his great surprise, started to speak!
 
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a week!"
 
He picked up the frog and placed it in his pocket. As he continued to play golf, the frog repeated its message.
 
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole month!"
 
The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out.
 
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole year!"
 
Finally, the old man turned to the frog and exclaimed, "At my age, I'd rather have a talking frog!"
 

Bài dịch
 

Chú ếch biết nói

 
Một người đàn ông lớn tuổi đã chơi một vòng golf. Đột nhiên bóng của mình thái lát và hạ cánh trong một cái ao cạn.
 
Như ông đã cố gắng để lấy bóng anh phát hiện ra một con ếch, trước sự ngạc nhiên tuyệt vời của mình, bắt đầu nói chuyện!
 
"Hôn tôi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ là của bạn cho một tuần!"
 
Hắn nhặt con ếch và đặt nó trong túi của mình. Khi anh tiếp tục chơi golf, ếch lặp đi lặp lại thông điệp của mình.
 
"Hôn tôi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ là của bạn đến suốt một tháng!"
 
Người đàn ông tiếp tục chơi trò chơi golf của mình và một lần nữa con ếch nói ra.
 
"Hôn tôi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ là của bạn cho cả năm!"
 
Cuối cùng, ông già quay sang con ếch và kêu lên, "Ở tuổi của tôi, tôi muốn có một con ếch nói chuyện!"
Sưu tầm

Người đăng

Bảo Mi

Bảo Mi

Chia sẻ là cách tốt nhất để học và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.


Là thành viên từ ngày: 26/07/2015, đã có 1.691 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising