Hai cách phát âm chữ W trong tiếng Anh

28/06/2016   1.431  4/5 trong 3 lượt 
Hai cách phát âm chữ W trong tiếng Anh
Chữ W trong tiếng Anh có hai cách phát âm rất dễ nhớ. Vì W luôn được phát âm là /w/, nhưng khi đứng trước R (WR) thì nó sẽ bị câm. Ngoài ra có 2 từ vựng hay dùng là Two và Aswer chữ W cũng bị câm.


Cụ thể hai cách phát âm của chữ W được minh họa như dưới đây:
 

Chữ W thường được đọc là /w/ khi nó đứng đầu mỗi từ hoặc sau các chữ như s, a

 
1. awake /əˈweɪk/ (a) tỉnhgiấc
 
2. award /əˈwɔːrd/ (v) traogiải
 
3. aware /əˈwer/ (adj) ý thức
 
4. away /əˈweɪ/ (adv) xa
 
5. swan /swɑːn/ (n) thiênnga
 
6. swim /swɪm/ (v) bơi
 
7. want /wɑːnt/ (n) muốn
 
8. way /weɪ/ (n) cáchthức
 
9. win /wɪn/ (v) chiếnthắng
 
10. wing /wɪŋ/ (n) cánh
 

Chữ W bị câm nếu nó đứng trước r

 
1. wrap /ræp/ (v) gói
 
2. wreak /riːk/ (v) tiến hành
 
3. wreath /riːθ/ (n) vònghoa
 
4. wreck /rek/ (n) sựpháhỏng
 
5. write /raɪt/ (v) viết
 
Note (chú ý): có 2 từ mà chữ W cũng bị câm là:
 
1. two/tuː/ (number) số 2
 
2. answer/ˈæntsər/ (n) câu trả lời
Theo vnexpress

Người đăng

Bảo Mi

Bảo Mi

Chia sẻ là cách tốt nhất để học và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.


Là thành viên từ ngày: 26/07/2015, đã có 1.691 bài viết

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

  • For advertising

Quảng cáo

  • For advertising