Speak Now 1: Lesson 13 - 16 - Jill’s Sunday

17/05/2017   282  4.75/5 trong 2 lượt 
Speak Now 1: Lesson 13 - 16 - Jill’s Sunday
Chủ đề: Jill’s Sunday

Video Clip


Chủ đề nói tiếng Anh hôm nay : Jill's Sunday - Ngày chủ nhật của Jill! 
 
Bạn hãy học kết hợp nói và nghe, nghe nhiều lần, take note ý chính để hiểu nội dung cơ bản của đoạn đối thoại và sau đó check lại script để luyện nói trôi chảy nhé!
 
Chúc bạn học tiếng Anh vui!
 
Link học Speak Now 1: Lesson 13 - 16 - Jill's Sunday kèm script tại: https://goo.gl/6K6Qe4

Xem toàn bộ video tiếng Anh tại: https://goo.gl/sVNbr6
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Script


Jill: What are you doing, Eric?
Eric: Oh, I’m just studying for my history exam. 
Jill: Your history exam? That doesn’t sound fun. You know, you look a little tired. Are you OK?
Eric: Yeah, I’m just really busy right now. 
Jill: Do you go to bed late?
Eric: I go to bed around 11:30
Jill: What time do you wake up?
Eric: I usually get up at 7:00. But I have a lot of homework and I’m working on Saturdays at that new supermarket. I’m trying to save money. 
Jill: You need to go out and get some exercise. I exercise every day.
Eric: What kind of exercise do you do? 
Jill: Just light exercise. Why don’t you come out with me next Sunday?
Eric: What do you do on Sundays?
Jill: Well, first I do some exercises at that really large park nearby. I get there at 7:30. I exercise for about fifteen minutes. Then I run on a trail for about an hour. It’s beautiful in the morning. 
Eric: I know what you mean. I like that park too! 
Jill: Next, I eat a delicious breakfast. 
Eric: I really enjoy breakfast! 
Jill: After that, I go for a swim nearby. 
Eric: In the park?
Jill: No, there’s a really great place to swim near the park. 
Eric: That sounds nice. 
Jill: After that I play volleyball. I play with the same team every Sunday. You can join us. 
Eric: How long do you play?
Jill: About forty-five minutes. Later I eat a big lunch. 
Eric: I love big lunches! How about I just meet you for lunch?

Quảng cáo

Theo Thành Nha XYZ

Người đăng

Cherry Cherry

Cherry Cherry

Give and take


Là thành viên từ ngày: 12/05/2017, đã có 99 bài viết

 

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

 

Quảng cáo

 

Liên kết: Áo thun nhóm lớp, bán cáp hdmi hcm, cáp hdmi cho ipad, cáp vga to dvi

Tài trợ